Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2020
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)