Wetsvoorstel 35470-XV - 20 mei 2020
Indiener: Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd