Wetsvoorstel 35470-J - 20 mei 2020
Indiener: Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd