Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Ter bespreking (procedurevergadering)