Wetsvoorstel 35450-C - 29 april 2020
Indieners: Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd