Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 mei 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering