Wetsvoorstel 35419 - 20 maart 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 1400 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd