Stemming

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

97,3 %
2,7 %


Groep Krol/vKA

CU

SP

DENK

VVD

PvdA

CDA

Van Haga

GL

PvdD

D66

PVV

SGP

50PLUS

FVD