Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juni 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd