Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel behandelen voor het zomerreces; als hamerstuk aanmelden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)