Wetsvoorstel 35392 - 10 februari 2020
Indieners: Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA), Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 juni 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)