Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De inbrengdatum voor het Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen, is centraal vastgesteld op 5 december 2019 te 12:00 uur
Besluit
Besluit
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Besluit
Besluit
Memorie van toelichting