Gepubliceerd: 3 december 2019
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-III-3.html
ID: 35350-III-3

Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.551

2.551

0

67

67

0

– 246

– 246

0

                     
 

Beleidsartikel

                 

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.551

2.551

0

67

67

0

– 246

– 246

0

Toelichting

  • In het ingediende wetsvoorstel is abusievelijk het bedrag – € 273.000 voor de mutaties 2e suppletoire wet opgenomen in plaats van – € 246.000. De stand van de 2e suppletoire wet van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is € 2.372.000 in plaats van € 2.345.000.

  • Daarnaast bevat deze nota van wijziging een kleine technische wijziging in de titel van de tabel.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken M. Rutte