Wetsvoorstel 35328 - 5 november 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 december 2019 te 1200 uur