Wetsvoorstel 35297 - 4 oktober 2019
Indiener: Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 september 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd