Wetsvoorstel 35297 - 4 oktober 2019
Indiener: Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 november 2019 om 1000 uur