Wetsvoorstel 35297 - 4 oktober 2019
Indiener: Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd