Wetsvoorstel 35287 - 16 september 2019
Indieners: Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66), Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport