Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 november 2019
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)