Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 september 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering