Stemming

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

100,0 %
0,0 %


CU

D66

50PLUS

SGP

CDA

DENK

vKA

SP

VVD

PvdA

FvD

PVV

PvdD

GL