Stemming

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

100,0 %
0,0 %


50PLUS

SGP

DENK

PVV

GL

SP

PvdD

VVD

FvD

vKA

CU

D66

PvdA

CDA