Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd