Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)