Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Initiatiefwetsvoorstel Zerodays Afwegingsproces (35257) is aangemeld voor plenaire behandeling; eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 18 juni jl
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)