Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld, moet nog in stemming worden gebracht
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - uitstellen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - uitstellen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)