Wetsvoorstel 35254 - 11 juli 2019
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)