Wetsvoorstel 35223 -
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 juni 2019
De huidige status is onbekend
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)