Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 juni 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Amendement
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng
Brief regering