Wetsvoorstel 35200-X - 15 mei 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd