Wetsvoorstel 35092 - 26 november 2018
Indiener: Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)