Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 april 2019
Status: De stemming over het wetsvoorstel heeft reeds plaatsgevonden
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)