Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer afwachten
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)