Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 29 juli 2020
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)