Gepubliceerd: 22 april 2021
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34961-9.html
ID: 34961-9

Nr. 9 BRIEF VAN HET LID AARTSEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2021

Hierbij deel ik u mede dat ik gelet op het vertrek van de heer Ziengs uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Aartsen