Kamerstuk 34961-4

Resultaten van het onderzoek naar de effecten van het voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

Gepubliceerd: 7 juni 2019
Indiener(s): Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34961-4.html
ID: 34961-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2019

Hierbij informeer ik u over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van het initiatiefwetsvoorstel «Regulering mengformules»1 van Kamerlid Ziengs. Dit wetsvoorstel is op 6 juni 2018 bij uw Kamer ingediend. Om dit voorstel en de onderdelen goed te kunnen beoordelen heb ik een beknopt onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de te verwachten effecten van dit initiatiefwetsvoorstel voor de volksgezondheid, economie, openbare orde en verkeersveiligheid. Ik zend u hierbij ter informatie het onderzoek dat is uitgevoerd door Berenschot toe2.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis