Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2018
Status: Aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting