Wetsvoorstel 34787 - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 november 2017
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd