Wetsvoorstel 34725-XII - 17 mei 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd