Wetsvoorstel 34725-J - 17 mei 2017
Indiener: Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd