Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Controversieel

Stemming van 11 april 2017
De huidige status is onbekend
Besluitenlijst 2017A006668
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34687-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

8 maart 2018

Besluitenlijst 2017A006668
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 1 maart 2018. Nota van wijziging - 34687-7

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken van de minister van EZK

8 maart 2018