Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]