Wetsvoorstel 34620-XV - 29 november 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng