Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2016
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting