Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 oktober 2017
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd