Wetsvoorstel 34485-IIA - 30 mei 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd