Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 februari 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)