Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)