Wetsvoorstel 34183 -
Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De Raming voor 2016 is op 22 juni jl in een WGO behandeld
Brief Presidium
Brief regering
Brief Presidium
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - vastgesteld
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Presidium
Brief Kamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Kamer
Brief Kamer
Brief Kamer