Kamerstuk 34183-33

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2015, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dossier: Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Gepubliceerd: 14 augustus 2015
Indiener(s): Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34183-33.html
ID: 34183-33