Wetsvoorstel 33935 - 13 mei 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Inbreng geleverd
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel