Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 juni 2014
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet