Wetsvoorstel 33750-J - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering