Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2016
Status: Aangenomen (Noot: De voorzitter: De aanwezige leden van de VVD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel I te hebben gestemd)
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd