Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2016
Status: Aangenomen (Noot: De voorzitter: De aanwezige leden van de VVD wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel I te hebben gestemd)
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)