Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 oktober 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2013A0419213
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 september 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33674-6

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor het WGO inzake de Jeugdwet op 9 oktober 201

4 oktober 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)