Stemming

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)

89,9 %
10,1 %


GL

SGP

PvdD

D66

SP

CU

PVV

VVD

PvdA

50PLUS

CDA