Wetsvoorstel 33618 - 25 april 2013
Indieners: Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 februari 2014
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport