Wetsvoorstel 33618 - 25 april 2013
Indieners: Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 februari 2014
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)